Kwaliteit

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. Albert Baan en Annelies van der Burgt zijn beiden BIG-geregistreerde fysiotherapeuten en staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteit Register (CKR). Dit betekent o.a. dat aan alle nascholingseisen is voldaan en dat we deelnemen aan het Klachtenreglement Fysiotherapie.

Beiden zijn zij lid van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en Albert Baan is tevens lid van de Nerderlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT).

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, registreert uw fysiotherapeut uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.