Dry needling

Dry needling is een vrij nieuwe therapievorm in Nederland waarbij een zeer dun naaldje door de huid en spier direct in een triggerpoint wordt geprikt. Zo’n triggerpoint is een zeer plaatselijk verharde en pijnlijke plek in een spier, die de oorzaak kan zijn van allerlei pijnklachten. Deze klachten kunnen direct bij het triggerpoint of op enige afstand worden gevoeld. Omdat er geen vloeistof wordt geïnjecteerd, spreekt men van “dry” needling. Hoewel er gebruik wordt gemaakt van acupunctuurnaaldjes, zijn er toch grote verschillen tussen acupunctuur en dry needling. Er wordt niet geprikt op vaste plekken in het lichaam, maar in vooraf opgezochte triggerpoints in spieren. In tegenstelling tot de meeste acupunctuurstromingen is dry needling geheel gebaseerd op Westerse medische principes en onderzoek. Het heeft niets te maken met het beïnvloeden van meridianen zoals bij Oosterse geneeswijzen. De meeste patiënten voelen het inzetten van de naald niet. Bij het aanprikken van het triggerpoint kan een “twitch respons”  optreden, wat een zeer kort onaangenaam gevoel geeft. Sommige patiënten omschrijven dit als een elektrisch schokje, anderen als een kramperig gevoel. Dit kan per triggerpoint enkele keren per behandeling optreden. Er worden alleen steriele wegwerpnaalden gebruikt

Hoewel diverse biochemische en mechanische verklaringsmodellen genoemd worden is het exacte verklaringsmechanisme voor het goede effect van dry needling nog niet bekend. Het prikken van een naald in een triggerpoint geeft vrijwel direct een verandering in het biochemische milieu ter plekke, wat helpt bij de pijnreductie. Ook in het zenuwstelsel treden veranderingen op die de (over)gevoeligheid voor pijn kunnen verminderen en ontspanning van de spier stimuleren. De meeste patiënten hebben na een dry needling behandeling het gevoel van een zeurderige of blauwe plek, meestal op de plaats waar geprikt is. Dit duurt normaal gesproken enkele uren tot twee dagen. Hoewel de pijnklachten soms al na de eerste keer prikken sterk kunnen verminderen, duurt het soms meerdere behandelingen voor er een blijvend positief effect wordt waargenomen. Voor meer informatie over dry needling en myofasciale triggerpoints volg de link dry needling.