Verwijzing en vergoeding

Fysio- en manuele therapie wordt beperkt vergoed vanuit de basis verzekering. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. Een uitzondering hierop is fysiotherapie voor kinderen onder 18 jaar, wat wel volledig uit de basisverzekering vergoed wordt. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie en manuele therapie is opgenomen in uw polis. Uw (verplichte) eigen risico wat gekoppeld is aan de basis verzekering, wordt niet aangesproken bij behandelingen fysiotherapie, die uit de aanvullende verzekering komen. Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut en manueeltherapeut. Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, toch zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk. Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten. Voordeel is dat wij rechtstreeks bij hen uw behandelingen kunnen declareren. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, of wanneer u reeds door het maximale aantal behandelingen heen bent, zijn wij genoodzaakt de nota van de behandeling bij u in rekening te brengen. U wordt verzocht de nota direct (gepast) te betalen. Er is geen pin mogelijkheid. De tarieven van de verschillende behandelingen volgen hieronder:

Tarieven manuele en fysiotherapie 2020
 
1. Screening € 17,50
2. Intake en onderzoek (na screening) € 35,00
3. Intake en onderzoek (na verwijzing) € 47,50
4. Zitting fysiotherapie € 35,00
5. Zitting manuele therapie € 47,50
6. Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op verzoek van arts € 60,00
7. Lange complexe zitting € 60,00
8. Toeslag voor aan huis behandeling € 17,50
9. Standaard rapporten (letselschade) € 80,00
10. Uitgebreide rapporten (letselschade) € 100,00
11. Telefonische zitting € 35,00