Eerste afspraak

Als u zich zonder een verwijzing van een arts of specialist aanmeldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie of manuele therapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wenselijk is dat ook uw huisarts uw klacht beoordeelt. In dat geval, neemt de therapeut contact op met uw huisarts.

Als er een indicatie is voor fysio- of manuele therapie volgt er een intake en onderzoek. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de plek van de klacht zelf, maar onderzoekt tevens de aangrenzende gewrichten en regionen. Wat er tijdens het lichamelijk onderzoek naar boven komt, zal met u worden besproken. Er wordt, indien een behandeling geïndiceerd is, gestart met behandelen of er wordt een nieuwe afspraak voor een behandeling gemaakt.

De huisarts of specialist kan u natuurlijk ook verwijzen. Er vindt dan eveneens een uitgebreide intake en onderzoek plaats. De werkwijze is verder hetzelfde als hierboven beschreven.

Wanneer u voor de eerste keer een afspraak heeft bij de fysiotherapeut, kan u zich melden bij de balie en/of plaatsnemen in de wachtkamer tegenover de balie van de Polderpoort. Wilt u uw zorgverzekeringspasje en een geldig legitimatiebewijs meenemen? Neem ook een handdoek mee voor op de behandelbank.