Kwaliteit

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. Albert Baan is een BIG-geregistreerde fysiotherapeut (49038770704) en staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register (CKR). Dit betekent o.a. dat aan alle nascholingseisen is voldaan en dat er wordt deelgenomen aan het Klachtenreglement Fysiotherapie. Hij is lid van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en lid van de Nerderlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT)

Praktijk AGB-code: 04079317
Zorgverlener AGB-code: 04000060

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, registreert uw fysiotherapeut uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.